Skip to main content

Tartu Ülikooli keemiakursus aitab valmistuda uuteks sisseastumiskatseteks

4. aprillil algab Tartu Ülikooli gümnasistidele mõeldud e-kursus „Huvitav keemia“, mille abil on võimalik ennast ette valmistada uuteks arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse integreeritud õppekavade sisseastumiskatseteks.

Nende erialade sisseastumiskatsete ühe osana tuleb esmakordselt sooritada kombineeritud keemia- ja füüsikaeksam. Meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda sõnutsi on seetõttu oluline hästi tunda põhikooli-ja gümnaasiumiastme keemia- ja füüsikateemasid. „Headel keemia- ja füüsikateadmisel on meditsiiniteadustes väga oluline roll. Kuna koolide tase üle Eesti on väga erinev, aitab kursus kõigil tulevastel sisseastujatel keemias vajalikule tasemele jõuda. Pärast kursuse läbimist peaksid õpilase keemiateadmised olema süstematiseeritumad ning kõik oluline on värskelt läbi korratud,“ selgitas Kalda.

Kursused toimuvad täielikult veebis kaheksa nädala vältel. Kogu materjal on õpilastele vabalt kättesaadav iseseisvalt kordamiseks ja omandamiseks. Iga nädal toimub ka veebitund, mille raames lahendatakse ülikooli õppejõu eestvedamisel vastava nädala teemat käsitlevaid ülesandeid ja jagatakse pisikesi nippe ja trikke. Lisaks paljudele keemiateadmistele, mida kursuse raames saab, väljastatakse edukalt Moodle’i kursuse läbinud õpilastele ka tunnistus kursuse lõpetamise kohta.

Kursuse loojateks on Tartu Ülikooli keemia instituudi õppejõud Joana Jõgela, Heili Kasuk, Jörgen Metsik, Erki Enkvist, Terje Raudsepp ja Karmen Lust. Õppematerjalide ja e-kursuse koostamisel abistas tehniliselt Tartu Ülikooli õppeosakonna elukestva õppe keskus.

Tänavu arvestatakse arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppesse kandideerimisel eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, akadeemilise testi, kombineeritud keemia- ja füüsikaeksami ning sisseastumisintervjuu tulemust.

Täpsem info sisseastumiskatsete kohta on Tartu Ülikooli kodulehel.

Kursus toimub 4. aprillist 29. maini veebis. Täpsem lisainfo on siin.