Skip to main content

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat

Lossi 36, 51003, Tartu linn, Tartu linn, Tartumaa, Eesti
+372 737 5957
sotsiaalteadused@ut.ee
Raul Eamets
dekaan
makroökonoomika professor
PhD (majandusteadus)
737 5901
514 0082 (5645)
Lossi 36-128
Janno Lahe
õppeprodekaan
deliktiõiguse professor
dr. iur. (õigusteadus)
737 5992
Lossi 36-125
Näituse 13a-206
Eva Piirimäe
teadus-arendusprodekaan
poliitikateooria kaasprofessor
PhD (ideede ajalugu)
737 5938
Lossi 36–127
Lossi 36-327
Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
737 5953
5645 0072 (5953)
Lossi 36–129
Marleen Otsus
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
737 5952
Lossi 36–121
Tene Viiburg
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
MA (inglise keel ja kirjandus)
737 5337
Lossi 36–120
Raul Eamets
dekaan
makroökonoomika professor
PhD (majandusteadus)
737 5901
514 0082 (5645)
Lossi 36-128

Dekaan on valdkonna juht ning valdkonna nõukogu esimees. Dekaanile nõuandvaks koguks on valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad instituutide ja kolledžite juhid.

Janno Lahe
õppeprodekaan
deliktiõiguse professor
dr. iur. (õigusteadus)
737 5992
Lossi 36-125
Näituse 13a-206

Õppeprodekaan vastutab valdkonna õppekorralduse (bakalaureuse- ja magistriõpe ning täienduskoolitus) ja sellega seotud arendustegevuse eest. Lisaks juhib valdkonna õppekomisjoni tööd.

Eva Piirimäe
teadus-arendusprodekaan
poliitikateooria kaasprofessor
PhD (ideede ajalugu)
737 5938
Lossi 36–127
Lossi 36-327

Teadus-arendusprodekaan vastutab valdkonna teadusalase arendustöö ja doktoriõppe korralduse eest.

Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
737 5953
5645 0072 (5953)
Lossi 36–129

Õppekorralduse peaspetsialist assisteerib õppeprodekaani, juhib õppekorralduse igapäevatööd ja koordineerib õppevaldkonna arendusprojektide elluviimist.

Marleen Otsus
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
737 5952
Lossi 36–121

Turundus- ja kommunikatsiooni peaspetsialist koordineerib valdkonna tasandi turundus- ja kommunikatsioonitegevusi ja valdkonnasisest kommunikatsioon. Samuti koordineerib ta suhtlust valdkonna välispartneritega.

Tene Viiburg
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
MA (inglise keel ja kirjandus)
737 5337
Lossi 36–120

Teadus-arenduskorralduse peaspetsialist assisteerib teadus-arendusprodekaani ning koordineerib valdkonna arengufondi, Dora Pluss programmi ja doktoriõppega seonduvat.

Sille Näkk
juhiabi
737 5957
Lossi 36–124

Juhiabi korraldab SV nõukogu ja valitsuse tööd ning vastutab dekanaadi asjaajamise ja dokumendihalduse eest. Talle tuleb saata kõik dekaani allkirju, korraldust, kooskõlastamist või vastust nõudvad dokumendid.

Õppekorraldustalitus