Sisseastumine residentuuri

Oluline residentuuri astujale!

Restauratiivse hambaravi ja ortodontia residentuur toimub ainult Tartu Ülikooli kliinikumis. Tartus peab olema 4-5 päeva nädalas ja residentuur kestab kolm aastat.

Suu-, näo- ja lõualuukirurgia residentuuri korraldus on muutumas. Alates 01.05.2028 on kirurgia eriala arstlik (residentuuri sisseasutumisel on nõutav MD kraad). 2026. aastal on võimalik  veel viimast korda kandideerida ka hambaarstidiplomit omavatel kandidaatidel residentuuri antud erialal.

Alates 2023/2024 õppeaastast ei saa sisseastuja kandideerida pärast ülikooli lõpetamist enam suu-, näo- ja lõualuukirurgia residentuuri. Vastav määrus (nr. 110) on praegu muutmisel ja alates 01.05.2028. a. peab kandideerija omama arstikraadi.

Residentuuri sisseastumiseksamite küsimused:

Küsimused ortodontias

Küsimused restauratiivses hambaravis endodontia suunal

Küsimused restauratiivses hambaravis laste hambaravi suunal 

Küsimused restauratiivses hambaravis parodontoloogia suunal

Küsimused restauratiivses hambaravis hammaste-lõualuude proteesimise suunal

Küsimused suu- ja näo-lõualuukirurgias

Tartu Ülikooli infopäev

Tartu Ülikooli virtuaalne sisseastumise infopäev

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Tartu Ülikooli peahoone

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse