Residentuur

Residentuur on arsti- või hambaarstiõppele järgnev praktiline ja teoreetiline koolitus ühel arsti või hambaarsti erialal.

Residentuuri käigus viiakse residendi teadmised ja oskused iseseisva eriarsti tasemele, eriarstiõpe toimub eeskätt praktilise arstitöö vormis residentuuri baasasutustes, millele lisandub auditoorne õppetöö ja iseseisev töö vastavalt residentuuri eriala programmile. Võimalik on saada ortodontia või restauratiivse hambaravi spetsialistiks.

Suu-, näo- ja lõualuukirurgia residentuuri korraldus on muutumas. Alates 01.05.2028 on suu-, näo- ja lõualuukirurgia eriala arstlik (residentuuri sisseasutumisel on nõutav MD kraad). 2026. aastal on võimalik veel viimast korda kandideerida ka hambaarstidiplomit omavatel kandidaatidel residentuuri antud erialal.

Alates 2022/2023 õppeaastast sisseastunutele on praktikabaasiks ainult SA TÜK Kliinikum.

Restauratiivse hambaravi residentuuris on võimalik spetsialiseeruda neljale erialale: endodontia, hammaste ja lõualuude proteesimine, parodontoloogia ja laste hambaravi.

Õpe residentuuris kestab kolm aastat ja see toimub TÜ Kliinikumis.

Kandideerida võivad kõik hambaravi eriala lõpetanud. Restauratiivse hambaravi residentuuri igale erialale on 3 kohta.

Sisseastumiseksam toimub reeglina juuni lõpus, vahemikus 26.-30. juunini. Eksam koosneb kahest küsimusest: üks kirjalik ja üks suuline.

Igal aastal on vastuvõtt residentuuri kindlale erialale:

  • 2024/2025 võetakse vastu hammaste ja lõualuude proteesimise erialale
  • 2025/2026 parodontoloogia erialale
  • 2026/2027 endodontia ja laste hambaravi erialale

Sõltuvalt erialast on õppeprogramm erinev. Õppeprogramm sisaldab 22 kuud praktilist õpet valitud suunal ja 11 kuud teistel erialadel. Teoreetilise õppe päevad lepitakse kokku enne õppetöö algust.

Residendil on ette nähtud töötamist 40 tundi nädalas, sellest 32 tundi praktilist tööd ja üks päev on kirjandusega töötamiseks.

Vaata residentuuri programmi siit

TÜ Kliinikum teeb õppele asunud residendiga lepingu ja residendile laienevad kõik stomatoloogia kliiniku arstidele ettenähtud õigused ja kohustused.

 

Residentuuri lõpetamise  nõuded

Lisateave residentuuri kohta

Tutvu residentuuri programmidega