Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat

Jakobi 2, r 116-121
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5341
hv.dekanaat@ut.ee
Anti Selart
Anti Selart
dekaan
PhD (ajalugu)
+372 737 6506
+372 5340 6116 (6506)
Riho Altnurme
Riho Altnurme
teadusprodekaan
dr. theol.
+372 5344 1310
Jakobi 2-127

Uurimisteemad:

 • Eesti teoloogia ajalugu,
 • kirikuajaloo metodoloogia ja historiograafia,
 • sekulariseerumine,
 • konfessioonidevahelised suhted kombineerituna rahvuslike ideedega, eriti luteri-õigeusu-roomakatoliku kirikute suhted, ka baltisaksa pärand Eesti kontekstis.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Klaarika Marton
Klaarika Marton
dekanaadi juhataja
MA (saksa keel ja kirjandus)
+372 737 5424
+372 5562 2982 (5424)
Jakobi 2-116
Külli Kuusik
Külli Kuusik
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5342
Jakobi 2-118
Heddy Haljak
Heddy Haljak
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5344
Jakobi 2-118
Eva-Kaia Vabamäe
Eva-Kaia Vabamäe
arendus- ja kommunikatsioonijuht
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
+372 737 6148
+372 5560 8051 (6148)
Jakobi 2-116
Maris Meus
Maris Meus
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
+372 737 6535
Jakobi 2-119
Riho Altnurme
Riho Altnurme
keskuse juhataja
dr. theol.
+372 5344 1310

Uurimisteemad:

 • Eesti teoloogia ajalugu,
 • kirikuajaloo metodoloogia ja historiograafia,
 • sekulariseerumine,
 • konfessioonidevahelised suhted kombineerituna rahvuslike ideedega, eriti luteri-õigeusu-roomakatoliku kirikute suhted, ka baltisaksa pärand Eesti kontekstis.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Lii Lang
Lii Lang
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 5346
Jakobi 2–119
Olga Schihalejev
Olga Schihalejev
keskuse juhataja
dr. theol.

Uurimisteemad:

 • religiooniõpetuse metoodika ja didaktikaga seotud küsimused,
 • koolides toimuv väärtuskasvatus,
 • kultuurilise ja usulise mitmekesisusega kaasnevad küsimused koolis nii õppijate kui ka õpetajate vaatevinklist. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis