Autor:
Andres Tennus

Meditsiiniteaduste valdkonnast pälvis Tartu Ülikooli teenetemärgi 18 inimest

Image
Tartu Ülikooli teenetemärgid

28. oktoobril otsustas Tartu Ülikooli senat, kes pälvivad Tartu Ülikooli teenetemärgid. Meditsiiniteaduste valdkonnast sai tunnustuse 18 inimest.

Rektor Toomas Asser tunnustas ülikooli liikmeid väljapaistva töö eest Tartu Ülikooli medali, aumärgi ja teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“. Ülikoolile suuri teeneid osutanud ülikooliväliseid inimesi tunnustas rektor Tartu Ülikooli Tänutähega. 

Meditsiiniteaduste valdkonnast sai Tartu Ülikooli medali inimese füsioloogia kaasprofessor Jana Kivastik ja endokriinfüsioloogia professor Vallo Volke.

Meditsiiniteaduste valdkonnas pälvisid Tartu Ülikooli aumärgi dermatoveneroloogia kaasprofessor Maire Karelson, sisehaiguste propedeutika lektor Rein Kermes, arstiteaduse üliõpilane Liisa Marie Kerner, vanemlaborant Agnes Laasimer, õppekorralduse spetsialist ja sekretär Kaia Linkberg, koordinaator Eva Mõtte, tervisedenduse kaasprofessor Kersti Pärna, peremeditsiini kaasprofessor Kadri Suija, anestesioloogia ja intensiivravi assistent Alar Sõrmus ning arstiteaduse õppekava üliõpilane Andreas Tulver.

Valdkonnas said teenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ laborant Ellen Gvozdkova, patofüsioloogia kaasprofessor Lumme Kadaja-Änilane, laborat Tatjana Kums, südamekliiniku kardioloogia lektor Kristin Lamp, inimese anatoomia assistent Hannes Tomusk ning immunoloogia kaasprofessor Tamara Vorobjova.

Ülikoolisisese kõrgeima tunnustuse, Tartu Ülikooli suure medali pälvisid kunstiajaloo professor Juhan Maiste, loodusteadusliku hariduse professor Miia Rannikmäe ja õigusnõunik Aliis Liin.

Rektor annab ülikooli teenetemärgid pidulikult üle 25. novembril. 

Tartu Ülikooli teenetemärgiga tunnustamise ettepanekuid võivad teha kõik ülikooli liikmed. Selleks tuleb kandidaadi nimi ja lühike põhjendus esitada ülikooli kodulehel. Suure medaliga tunnustamise otsuse teeb senat oma oktoobrikuu istungil; medali, tänutähe, aumärgi ja teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustamise otsustab rektor vahetult pärast senati istungit. 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Üliõpilaste teadustööde konkursi lõpugala ühispilt

Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursilt tuli Tartu Ülikooli hulk auhindu

Tartu Ülikooli teenetemärgid

Meditsiiniteaduste valdkonnast tunnustati Tartu Ülikooli teenetemärgiga 16 inimest