Autor:
Andres Tennus

Mare Saag 70

17. juunil tähistab kolleegide poolt armastatud ja austatud kolleeg professor Mare Saag oma 70. sünnipäeva. Põltsamaal sündinud Mare on Tartu Ülikooliga olnud seotud kauem kui sada semestrit, viimased üheksa aastat on ta olnud suu- ja hambahaiguste professor. Pikka aega juhtis ta ka TÜ stomatoloogiakliinikut, mis nüüd kannab nime TÜ hambaarstiteaduse instituut.

Image
Mare Saag

Juubilar on pidevalt olnud tegev õppe-, ravi- ja teadustöös suu- ja hambahaiguste alal. Pole tähtis, kas on vaja tegelda mõne doktorandi teadusliku tööga, korraldada Eesti Hambaarstide Liidu tegemisi või esindada Eesti hambaarste mõnes väliskomisjonis – Mare Saag on inimene, kelle peale võib alati kindel olla.

Väga hea õpetaja ja lektorina on Mare saanud kutseid oma kogemusi jagama ka väljastpoolt Eestit. Eesti Vabariigi algusaegadel oli ta kolleegidele tihti ise sünkroontõlk, et kõik kuulajad saaksid välislektorite loengutest ikka maksimaalselt kasu. Oma hea keelevaistuga korrigeerib ta jätkuvalt kolleegide eesti või inglise keele kasutust.

Mare on teadustöös olnud väga aktiivne, käsitlenud näiteks Streptococcus mutans’i osa kaariese patogeneesis, polüoolide toimet suuõõne mikrofloorale, parodontiidi mikrofloora ja ravi efektiivsuse hindamist, suulõhede geneetilist etioloogiat, juveniilse idiopaatilise artriidi geneetilist tausta alalõualiigese kaasahaaratuse korral jne. Tema juhendamisel on seni kaitstud kuus doktoritööd.

Mare peale mõeldes tuleb silme ette väsimatu, teotahteline ja alati elu päikeselist poolt märkav optimist; samas ka perspektiivitundega, äärmiselt suure töövõimega, uuenduste suhtes väga uudishimulik, alati heatahtlik kolleeg, kelle kriitiline meel oskab tabada igapäevaelu muutusi ja aitab oma kogemustele toetudes meie vahel heitlikus elus hoida õiget kurssi. Küllap on seda tundnud nii kolleegid ühistel väljasõitudel kui ka tema neli lapselast, kellega ta ühiseid matkaradu avastamas käib.

Soovime professor Mare Saagile jõudu ja indu uuteks ettevõtmisteks!

 

TÜ hambaarstiteaduse instituut