Autor:
/Unsplash

Vanas Anatoomikumis esitleti "Inimese anatoomia" õpikut

3. mail sai pidada Vana Anatoomikumi ringauditooriumis mitu üritust korraga – tagasivaatena ajalukku jätkus anatoomiaprofessor August Rauberi 180. sünniaastapäeva tähistamine ja toimus „Inimese anatoomia“ õpiku II osa esmaesitlus.

Ürituse avamisel peetud kõnes rõhutas professor Andres Arend, et mistahes teadusharus on oluline järjepidevus ja lugupidamist väärivad teadlased-õppejõud, kes on oma tegevusega kaasa aidanud eelkäijate loodu säilitamisele. Professor Arend meenutas pühendunud Rauberi pärandi hoidjat ja väärtustajat dots Ela Kogerman Leppa ja tänas rektor professor Toomas Asserit, omistades talle panuse eest August Rauberi mälestusmedali.

Seejärel juhatas meditsiinikollektsioonide projektijuht Maie Toomsalu Rauberi kirjutatud anatoomia õpik-atlase loo kaudu sisse vastvalminud „Inimese anatoomia” II osa esitluse. Õpiku II osa on otseseks jätkuks A. Lepa 2013. a ilmunud „Inimese anatoomia” I osale. II osa autoriteks on suurte kogemustega inimese anatoomia õppejõud Arne Lepp, Helle Tapfer ja Aade Liigant. Raamatu mõned teemad põhinevad varasematel arstiteaduskonna üliõpilastele mõeldud õppevahenditel, mida käesolevas õpikus on ajakohastatud, edasi arendatud ja täiendatud, kuid lisandunud on ka mitmed uued peatükid. Autorid käsitlevad õpikus võimalikult terviklikult südame-veresoonkonna, närvisüsteemi ja meeleelundite süstemaatilist anatoomiat.

Raamatu kirjutamisel on lähtutud eelkõige arstiteaduse ja hambaarstiteaduse üliõpilaste õppest, kuid raamat sobib kasutamiseks ka teistele ainest huvitatutele. Autorid on õpikus järginud anatoomiliste seaduspärasuste mõistmiseks arengulist ja funktsionaalset suunda, andes raamistiku ka mõnedele praktilise meditsiini tahkudele. Õpiku joonised, skeemid ja preparaadid on valminud autorite pikaajaliste praktiliste kogemuste põhjal. Eraldi väärivad esile tõstmist kunstnik Rauno Thomas Mossi teadusillustratsioonid.

Image
Helle Tapfer

 

Image
Professor Toomas Asser raamatuesitlusel

 

Tartu Ülikooli hariduskonverents "Teaching the unteachable"

Tartu Ülikooli hariduskonverentsil keskendutakse meditsiini õpetamisele