Autor:
Mariana Tulf

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

16. mail toimub Tallinna Tehnikaülikoolis Eesti doktorikooli karjäärikonverents, kus räägitakse doktoriõppe väärtusest ning doktorikraadiga spetsialistide tööalastest väljavaadetest. Oodatud on kõik Eesti doktorandid ja doktoriõppest huvitatud. Üritus toimub eesti keeles ingliskeelse sünkroontõlkega.

Konverentsi eesmärk on juhtida tähelepanu doktoriõppes omandatu väärtusele ning tutvustada doktorantidele võimalusi mõjuka, mitmekesise ja rahuldust pakkuva karjääri kujundamiseks. Inspireerivate ettekannetega esinevad nii doktorantuuri läbinud kui ka praegused doktorandid. Arutletakse selle üle, kuidas tulevad õppe jooksul saadud oskused ja teadmised kasuks eri valdkondades ning milised eelised kaasnevad doktorikraadiga nii avalikus kui ka erasektoris.

Korraldajad paluvad osalemisest märku anda hiljemalt 13. maiks.

Doktorantide posterettekanded

Kõik doktorandid on oodatud konverentsil aktiivselt kaasa lööma. Oma teadustööd saab tutvustada populaarteadusliku posterettekandega või lühikoomiksiga teemal „Minu igapäevaelu doktorandina“. Publikuhääletusega selgitatakse konverentsipäeva lõpus välja parimad ettekanded ja koomiksid, mille autoreid ka vääriliselt autasustatakse.

Posterettekande saab teha piiratud arv osalejaid, seega palume oma soov registreerida hiljemalt 10. maiks.

Tänavune konverents toimub kõikide Eesti ülikoolide koostöös Eesti doktorikooli projekti raames. Doktorikooli moodustavad Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Estonian Business School ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Projekti eesmärk on pakkuda partnerite koostöös kvaliteetset doktoriõpet ja selgitada doktoriõpingute väärtust nii tulevasele doktorandile, tööandjale kui ka avalikkusele.

Tutvu konverentsi päevakavaga Eesti doktorikooli veebilehel

Projekti Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) kaasrahastab Euroopa Liit.  

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

Meditsiiniteaduste valdkonna õppeaasta avaaktus ülikooli peahoone aulas

Õppeaasta avatervitus ja infotunnid esmakursuslastele

Tudengid kõndimas

Uuele üliõpilasele