Hambaarstiteaduse instituudi juhina jätkab Ülle Voog-Oras

Hambaarstiteaduse instituudi nõukogu valis 6. detsembri koosolekul instituudi juhatajaks kaasprofessor Ülle Voog-Orase, kes jätkab instituudi juhataja positsioonil teist ametiaega. Uus ametiaeg algab 1. veebruaril 2022.

Kaasprofessor Ülle Voog-Orase sõnul on uuel ametiajal tema prioriteediks teadusrahastuse otsimine ja sellele konkureerimine. „Hambaravi arengu eelduseks on kõrgetasemeline teadustöö ja selle seotus rahvusvaheliste teaduskoostöövõrgustikega. Lisaks olemasolevatele ja toimivatele koostöövõrgustikele peame otsima uusi võimalusi, soodustama välisõppejõudude kaasamist ja akadeemiliste töötajate enesetäiendamist välisülikoolides,“ sõnas ta.

Voog-Oras peab oluliseks ka tudengite julgustamist välisülikoolides õppimiseks ning rõhutab, et õpirändeks on loodud head võimalused 5. kursuse kevadsemestril. Veel toob ta välja vajadust vähendada palgavahet töötavate hambaarstide ja õpetava koosseisu puhul. „Juba lõpetanud hambaarstidele oleks mõeldav luua rohkem võimalusi erialase pädevuse tõstmiseks näiteks mikrokraadide abil.“

Voog-Oras kirjeldab, et eelmisel ametiajal osutus ootamatult keeruliseks võitlus koroonaviirusega. „Teadaolevalt on hambaravi ja selle õpe aerosoole genereeriv tegevus ja suure infektsiooniohu tõttu pidime tõhustama oma tudengite ja personali kaitseriietust ning raviruumide vastavust,“ selgitas ta. Lisaks toob ta ühe oma saavutusena välja, et tema ametiajal läbis hambaarstiteaduse õppekava rahvusvahelise akrediteerimise väga heade tulemustega. Märkimisväärne saavutus oli ka aadressil L. Puusepa 1a asuva renoveeritud õppehoone avamine, mille juures oli suureks väljakutseks ehitustehnilise järelvalve tagamine ning ruumide sisustuse organiseerimine.

Kaasprofessor Ülle Voog-Oras tänab usalduse eest hambaarstiteaduse instituudi kollektiivi liikmeid, kes seadsid taas üles tema kandidatuuri. „Eraldi soovin ära märkida tudengeid, kes mind samuti instituudi juhi kohale kandidaadina esitasid.“ Voog-Oras soovib ära märkida kogu kollektiivi panust Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituudi prioriteetide saavutamisel, sest kõige alus on ikkagi meeskonnatöö.  

Ülle Voog-Oras on lõpetanud Tartu Ülikooli 1992. aastal. Seejärel oli ta doktoriõppes Rootsis Karolinska Instituudis, kus ta kaitses 2000. aastal litsentsiaadikraadi ja 2003. aastal filosoofidoktori kraadi. Alates 2004. aastast töötab ta õppejõuna Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituudis, kus ta alustas assistendina ja jätkas 2006. aastast dotsendina. Tema peamine uurimisvaldkond on olnud alalõua liigese haaratus süsteemsete sidekoe haigustega, peatähelepanu on ta seejuures pööranud valu tekkele ja kudede destruktsioonile. Tema juhendamisel on kaitstud kaks doktori- ja kolm magistritööd. Praegu on ta kolme doktorandi ja ühe magistrandi juhendaja.

Instituutide juhid valitakse ülikoolis kolmeks aastaks. Ülle Voog-Orase ametiaeg hambaarstiteaduse instituudi juhina kestab 31. jaanuarini 2025.

Lisateave: Ülle Voog-Oras, mälumisfüsioloogia kaasprofessor, hambaarstiteaduse instituudi juhataja, 731 9483, ulle.voog-oras@ut.ee

Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna uued prodekaanid

Kes kuuluvad meditsiiniteaduste valdkonna dekaani meeskonda uuel ametiajal?

Külli Kingo

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valiti professor Külli Kingo